Зворник дио програма Зелени економски развој Развојног програма УН

Зворник, 31.05.2018. године

Информативни састанак о програму Зелени економски развој УНДП-а и изради Студије енергетске ефикасности 800 јавних објеката у ФБиХ и Републици Српској одржан је у малој сали Градске управе Зворник.

Представници Центра за развој и подршку и ЕНКОН д.о.о. које је ангажовао УНДП да прикупе и обраде податке о стању објеката на терену, и то 350 из Републике Српске и 450 објеката из ФБИХ представили су у Зворнику упитник и смјернице за његовор попуњавање.

До краја 2018. године очекује се да посао обраде података и рангирања објеката буде завршен и да буду изабрани објекти у којима ће бити урађен енергетски преглед, који је основа за неопходна енергетска унапређења и уштеде енергије и средстава.

3