Зворник дио пилот пројекта о превентивном дјеловању локалне заједнице

Зворник, 18.01.2019. године

Полицијска управа Зворник у сарадњи са Градском управом града Зворника реализоваће у наредном периоду пројекат чији је циљ кохезија локалне заједнице и превентивно дјеловање у супростављању насилном екстремизму и тероризму.

Пилот пројекат је осмишљен и има упориште у Стратегији превентивног дјеловања и борбе против тероризма за период 2015-2020 и Акционог плана РС, а Зворник је прва локална заједница гдје се проводе поменуте активности.

„Циљ је да се у наредном периоду повежу и да се успостави што чвршћа сарадња међу актерима локалне заједнице као што су локална управа, полиција, представници вјерских заједница, центра за социјални рад, средњих школа, болнице и других организација цивилног друштва. Уједно желимо да у нашој заједници отклонимо све комуникацијске баријере, како бисмо лакше радили и живјели“, истакао је Александар Голубовић, полицијски инспектор и координатор пројекта.

Град Зворник је у недавно усвојеној Стратегији интегрисаног развоја 2018-2027 укључио и поменути пројекат. Зоран Стевановић, градоначелник Зворника сматра да је за локалну заједницу али и за друштво у цјелини најважније почети радити са најмлађима и са породицом. „Најбоља превентива је разговор са обичним грађанима. У овом пројекту смо видјели потенцијал за будуће чвршће везе у локалној заједници, бољу сарадњу и самим тим бржу реакцију. Важно је и да анимирамо људе да се укључе у друштвени живот и у рјешавање проблема“,истиче Стевановић.

Радном састанку у Зворнику присуствовали су представници Међународне организације за миграције (ИОМ), амбасаде Велике Британије у БиХ, канцеларије Специјалног представника ЕУ у БиХ, Надзорно тијело БиХ задужено за праћење и провођење Стратегије БиХ за борбу против тероризма, Министарства унутрашњих послова РС и Министарства безбједности БиХ.

1