Зимско одржавање путева на територији града Зворника

Зворник, 06.12.2017. године

На посљедњој сједници Скупштине града Зворника усвојен је Програм рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на територији града Зворника за 2018. годину.

Бранко Јашић, начелник одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја, рекао је да је усвајањем Програма створена обавеза за потписивање појединачног уговора са извођачима радова на зимском одржавању.

– С обзиром да за временски период 2016-2018 година имамо потписане оквирне споразуме за извођење радова на зимском одржавању, то значи да су већ познати извођачи, а то су АД „Зворник путеви“ и „ВТ-Компред“ д.о.о. Предузеће „Зворник путеви“ су ангажовани за зимско одржавање градских улица и приградских насеља Каракај, Економија, Челопек, Шћемлија, Улице, Кула Град и Дивич. Укупна вриједност оквирног трогодишњег споразума је 158.000 КМ и збир свих појединачних уговора у периоду важења оквирног споразума не може премашити овај износ, нити  се цијене могу мијењати. „ВТ-Компред“ д.о.о. је задужен за зимско одржавање локалних путева на територији града Зворника а укупна вриједност овог оквирног споразума је 201.000 КМ – рекао је Јашић.

У самом граду АД „Водовод и комуналије“ у оквиру својих радних задатака из Уговора о одржавању чистоће у граду у зимском периоду има обавезу да чисти од снијега и леда, те врши посипање сољу тротоара, паркинг простора, парковских стаза, степеништа. Власници односно корисници пословних простора, као и заједнице етажних власника у обавези су да уклањају снијег и лед са тротоара и других површина испред својих објеката.

–  Веће мјесне заједнице за одржавање путева имају ангажоване путаре који у сарадњи са савјетима мјесних заједница у зимском периоду на угроженом дијелу пута посипају фракцију „двојку“ која је већ извежена на дионице пута коју су одредили савјети мјесних заједница – наглашава Јашић.

У случајевима када дође до великих сњежних падавина у процес зимског одржавања укључују се и радници Службе цивилне заштите.

Зимска служба на територији града Зворника ради од 15. новембра до 15. априла, а по потреби интервенише се и прије и послије овог периода. Програмом је утврђено зимско одржавање градских улица и приградских насеља Каракаја, Економије, Челопека, Шћемлије, Улица, Кула Града и Дивича, као и локалних и некатегорисаних путева на подручју града. Програмом су одређени приоритети чишћења, а наведено је и 55 путних праваца укупне дужине 248 километара на којима је извезен дробљени камен, фракција „двојка“

2