Уторак нерадни  дан

Датум: 16.11.2017. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
У складу сa Законом о празницима Републике Српске уторак, 21. новембар, Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, је републички празник и нерадни  дан.
У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Овим Законом прописано је да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни да раде у дане празника Републике и у ком обиму.

Према градској Одлуци о радном времену у дане Републичких празника дужни су да раде здравствене установе, апотеке и предузећа за снабдијевање водом и топлотном енергијом, електричном енергијом, превоз путника, предузећа за одржавање путева и ватрогасна јединица.

У овим предузећима, установама и организацијама у дане републичких празника обавезно је организовање рада и дежурства у обиму потребном за функционисање њихове основне дјелатности и за пружање неопходних услуга грађанима. Предузећа, установе и организације које у редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезна да утврде повећан обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком.

Градском Одлуком дефинисано је да у дане републичких празника до 15:00 сати могу да раде продајни објекти претежно прехрамбене робе,трговински центри, као и киосци за продају штампе, бутици, продавнице цвијећа, фризери и услужне дјелатности, радионице одржавања и поправке моторних возила.

У дане републичких празника могу да раде угоститељски објекти у радном времену за редовне радне дане утврђеним Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Зворник.

3