Усвојена Стратегија интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година

Зворник, 19.11.2018. године

На последњој сједници Градске управе Зворник усвојена је Стратегија интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. одина. Ријеч је о кључном стратешко-планском документу који ће усмјеравати развој града Зворника у наредних десет година.

Његову с тратешку платформу чине преглед социоекономског стања, стратешки фокуси, визија развоја и стратешки циљеви.

Први стратешки циљ је унапређење стања привреде, односно стварање инфраструктурних услова и давање подстицаја за развој постојећих и отварање нових привредних субјеката који ће отворити и одржати већи број радних мјеста, како у области индустријске производње, тако и у областима пољопривреде и туризма.

Други стратешки циљ је унапређење квалитета друштвеног живота кроз развој инфраструктурних и других капацитета потребних за квалитетно пружање услуга из области социјалне и здравствене заштите, образовања, културе и спорта.

Трећи стратешки циљ је одговорно управљање животном средином које подразумијева унапређење енергетске ефикасности, изградњу комуналне и саобраћајне инфраструктуре, те смањивање ризика од природних и других катастрофа.

У складу са овим, разрађени су развојни планови у области економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине. Они обухватају 58 пројеката за чију реализацију ће требати обезбједити 42.473.000 КМ из буџета града и екстерних извора.

Процес израде Стратегије оперативно је водио Развојни тим за вођење процеса планирања интегрисаног локалног развоја уз помоћ три секторске радне групе и Партнерске групе као консултативног тијела.

Приликом израде Стратегије коришћена је Методологија за интегрисано планирање локалног развоја у БиХ (МиПРО).

Подршку овом процесу дао је Пројекат интегрисаног локалног развоја који заједнички проводе Влада Швајцарске и Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ.

https://www.opstina-zvornik.org/wp-content/uploads/2015/08/Strategija-integrisanog-razvoja-2018-2027-.pdf.pdf

2