УНДП и Град Зворник суфинансирали запошљавање 36 радника

Зворник, 01.06.2018. године

Град Зворник и УНДП суфинансирали су запошљавање 36 радника код 13 послодаваца на период од 12 мјесеци. Запошљавање је реализовано по Јавном позиву за додјелу накнада и подстицаја за подршку привредним субјектима за стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди. За ову намјену укупно је издвојено 170.000 КМ од чега УНДП издваја 110.000 КМ, а Град Зворник 60.000 КМ.

Пројектом су обухваћени послодавци који су запослили раднике у периоду од 1.септембра 2017. године до 31. марта 2018. године, ретроактивно, као и они који су запослили радника у периоду од 1. априла до 20. маја текуће године. Међу запосленима су и 4 радника са инвалидитетом.

У 2017. години УНДП је финансирао запошљавање 48 радника у укупном износу 115.000 КМ.

4