Улагања у инфраструктуру школа преко милион КМ

Зворник, 06.09.2018.године

И ове године Градска управа Зворник је обезбиједила улагање у инфраструктуру основних и средњих школа, чиме је наставила праксу из претходних година, а у циљу стварања што бољих услова за ученике и наставно особље.

Укупна издвајања за инфраструктуру школа у овој години износе 1.022.000 КМ, од чега   је учешће градског буџета 167.000 КМ.

Јуче је потписан уговор са извођачем радова за изградњу фискултурне сале у подручној основној школи у Каракају која ће по стандардима одговарати за организовање већих спортских такмичења.

Вриједност радова је 650.000 КМ од чега 600.000 КМ обезбјеђује Влада Републике Српске, а 50.000 КМ буџет Града Зворника. Извођач радова је ДОО „Лујић“, а рок за завшетак је 120 радних дана. План Градсе управе Зворник је да фискултурну салу преда на употребу за Дан Републике.

Поред тога, Градска управа ће финансирати 25.000 КМ за реконструкцију централног гријања у Техничком школском центру у Каракају.

Поред ових радова, у подручној школи Крижевићи ради се фискултурна сала за шта  Федерално министарство за избјеглице издваја 175.000 КМ, а Град Зворник 10.000 КМ.

У  ТШЦ Зворник извршена је замјена столарије и фасаде у вриједности 60.000 КМ од чега УНДП издваја 30.000 КМ, а истотолико Градска управа.

Извршена је реконструкција мокрих чворова у ОШ „Свети Сава“ Зворник у вриједности 55.000 КМ, обезбијеђена опрема кабинета и учионица у ТШЦ Каракај у вриједноссти 6.000 КМ, извршена реконструкција библиотеке у ОШ „Петар Кочић“ у Козлуку вриједности 5.000 КМ.  У зворничкој основној школи опремљена је стоматолошка амбуланта вриједности 20.000 КМ, док је у подручној школи у Зелињу изграђена заштитна ограда вриједнсоти 4.000 КМ. У школи „Јован Цвијић“ у Дрињачи обезбијеђено је земљиште и изграђени приступни путеви вриједности 7.000 КМ.

Финансијска средства за све ове радове обезбиједили су Влада Републике Српске (600.000 КМ), Предсједник Републике Српске (40.000 КМ) , УНДП (30.000 КМ) и Град Зворник (167.000 КМ).

У прошлој години у инфраструктуру зворничких школа Влада Републике Српске и Градска управа Зворник  уложили су два и по милиона марака.

5