У овиру пројекта Градске управе 11 предузетника потписали уговоре о самозапошљавању

Зворник, 25.07.2018. године

У оквиру Пројекта запошљавања и самозапошљавања приправника високе, више и средње стручне спреме, и других незапослених лица, из буџета Града Зворника, данас је 11 предузетника који по први пут покрећу свој бизнис потписало уговоре о самозапошљавању.

Суфинансирање самозапошљавања из градског буџета вршиће се на период од 12 мјесеци у износу од 540 КМ мјесечно.

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић напоменуо је да ће им средства бити уплаћивана квартално додавши да ће се кроз овај пројекат суфинансирати 80 осто бруто плате послодавцима за новозапослене раднике.

Кроз овај пројекат укупно ће бити запослено 170 до 180 људи.

Суфинансирање из градског буџета вршиће се у фиксном мјесечном износу по једном запосленом и то за високу стручну спрему 750 КМ мјесечно, на период од 12 мјесеци, за вишу стручну спрему 600 КМ мјесечно, на период од 9 мјесеци и за средњу стручну спрему и КВ раднике 540 КМ, на период од 6 мјесеци.

Послодавацима који по овом Јавном позиву запосле дјецу погинулих бораца, дјецу ратних војних инвалида и ратне војне инвалиде одобрава се суфинансирање на период од 12 мјесеци, без обзира на стручну спрему лица које запосле у износима наведеним за одговарајућу стручну спрему.

2