Субвенција превоза ученика из градског буџетa

Зворник, 28.05.2018. године

Градска управа Зворник донијела је Одлуку о субвенцији превоза ученика у којој је новина да сви ученици средњих школа, без обзира на социјални и други статус, имају право на субвенцију трошкова мјесечне карте у износу 30 посто од укупне цијене, по чему је Зворник јединствен град у Републици Српској и Федерацији Бих. Новина је и да су повећане процентуалне субвенције и за друге категорије.

Право на субвенцију у финансирању дијела трошкова имају ученици основних школа који немају дотацију Министарства, као и сви ученици средњих школа, чија је удаљеност од куће до школе преко четири километра.

Субвенција за дјецу чији су родитељи корисници социјалне помоћи или туђе његе износи 50 посто од укупне цијене мјесечне карте, колика је субвенција и за дјецу без једног родитеља, као и за дјецу ратних војних инвалида. Са 50 посто биће субвенционирани трошкови превоза и за основце чија је школа удаљена до четири километра, у случају гдје у породици има троје и више школске дјеце, а један или оба родитеља су незапослени и у случају породице са четворо и више малољетне дјеце. Градска управа учествоваће са 30 посто у цијени карте за ученике основних школа за које Министарство не врши партиципацију.

За дјецу без родитељског старања, дјецу без оба родитеља и дјецу ометену у психфизичком развоју мјесечна карта биће у стопостотном износу финансирана из градског буџета.

За ученике прве године средње школе који су носиоци Вукове дипломе Градска управа у потпуности ће финансирати мјесечну карту, док ће са 50 посто финансирати за средњошколце који у претходној години имају просјек оцјена 5,0.

У овој години из градског буџета биће издвојено 190.000 КМ за субвенцију превоза за приближно 1.000 ученика средњих и основних школа.

Одлука о субвенцији објављена је на званичној интернет страници Града Зворника www.opstina-zvornik.org и на огласној таблика Градске управе Зворник. Све информације могу се добити лично у канцеларији бр. 4 и путем телефона бр. 056/232-212.

https://www.opstina-zvornik.org/2015/08/06/odluke-za-privredu-i-drushtvene-djelatnosti/

6