Субвенција превоза ученика из градског буџетa

Датум: 23.05.2019. године

У складу са Одлуком о субвенцији превоза ученика Градска управа Зворник и ове године ће субвенционирати превоз ученика за шта ће из градског буџета бити издвојено око 160.000 КМ. Сви ученици, без обзира на социјални и други статус, који се ове године упишу у Средњошколски центар „Петар Кочић“ или Технички школски центар могу да рачунају на субвенцију трошкова мјесечне карте минимум у износу 30 посто од укупне цијене.

Право на субвенцију у финансирању дијела трошкова имају ученици основних школа који немају дотацију Министарства, као и сви ученици средњих школа, чија је удаљеност од куће до школе преко четири километра и то :

Субвенција за дјецу чији су родитељи корисници социјалне помоћи или туђе његе износи 50 посто од укупне цијене мјесечне карте, колика је субвенција и за дјецу без једног родитеља, као и за дјецу ратних војних инвалида. Са 50 посто биће субвенционирани трошкови превоза и за основце чија је школа удаљена до четири километра, у случају гдје у породици има троје и више школске дјеце, а један или оба родитеља су незапослени и у случају породице са четворо и више малољетне дјеце. Градска управа учествоваће са 30 посто у цијени карте за ученике основних школа за које Министарство не врши партиципацију.

За дјецу без родитељског старања, дјецу без оба родитеља и дјецу ометену у психофизичком развоју мјесечна карта биће у стопостотном износу финансирана из градског буџета.

За ученике прве године средње школе који су носиоци Вукове дипломе Градска управа у потпуности ће финансирати мјесечну карту, док ће са 50 посто финансирати за средњошколце који у претходној години имају просјек оцјена 5,0.

Све информације о субвенцији превоза могу се добити лично у канцеларији бр. 12 и путем телефона бр. 056/232-233.

4