Ретроактивне накнаде привредним субјектима за стварање нових радних мјеста

Зворник, 28.11.2017. године

Градска управа Града Зворника расписала је Јавни позив за додјелу ретроактивних накнада за подршку привредним субјектима за стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди.

Градска управа Града Зворника и УНДП додијелиће бесповратна финансијска средства привредним субјектима из области пољопривреде и прерађивачке индустрије који су регистровани на територији града Зворника и који су у периоду од 31. августа 2016. године до 31. августа 2017. године запошљавањем повећали број радних мјеста у граду Зворнику. Средства ће бити додијељена за већ реализовано запошљавање у облику ретроактивне накнаде. Циљ је да се пружи подршка послодавцима који су већ показали капацитет за проширење дјелатности, улагање у младу радну снагу и инклузивно запошљавање.

Укупан буџет за подстицајна средства биће одређен на основу пријава, али неће прелазити 200.000 КМ. Једна фирма моћи ће добити средства максимално у износу од 25.000 КМ.

Пријаве са потребном документацијом се могу поднијети у Шалтер сали Градске управе Зворник. Рок за подношење је од 29. новембра закључно са 6. децембром 2017. године.

Јавни позив објављен је на огласној табли Градске управе, као и на интернет страници Градске управе www.opstina-zvornik.org гдје се може преузети и образац пријаве. Све додатне информације могу се добити путем телефона бр. 056/230-410, као и лично у канцеларији бр.57.

https://www.opstina-zvornik.org/2017/11/28/javni-poziv-za-retroaktivne-nagrade-zvornik-2017/

5