Одржана 22. редовна сједница Скупштине града

11.02.2019. године

Данас је одржана 22. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници једногласно усвојили Одлуку о давању сагласности на Споразум о сарадњи између града Кољчугино (Руска Федерација) и града Зворника. Споразум о сарадњи у трговинској и економској сфери, образовању, култури, туризму, омладинској политици, физичкој култури, спорту и другим областима узајамно корисне сарадње потписали су у Зворнику градоначелник Зоран Стевановић и шеф Управе Кољчугинског округа Максим Јурјевич Барашенков 22. јануара.

Скупштина је усвојила и Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за ре/интеграцију БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији на подручје града Зворника за период 2019-2022 година. Овај документ је израђен у складу са међународно прихваћеним обавезама БХ о прихвату и ре/интеграцији особа који се враћају у БХ по основу споразума о реадмисији.

Једна од тачака дневног реда био је и Програм кориштења буџетских средстава за подстицај  пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2019. годину који је усвојен једногласно. Програмом је предвиђено да из градског буџета за унапређење пољопривредне производње буде издвојено 362.000 КМ што је за преко 40.000 КМ више него у претходној години. Ова средства биће утрошена кроз подстицај за сточарство (196.000 КМ), подстицај за воћарство (55.000 КМ), подстицај за повртларство (6.000 КМ), за развој пчеларства (10.000 КМ), кроз посредне подстицаје у пољопривреди (25.000 КМ) и кроз подршку руралном развоју (70.000 КМ).

Одборници су усвојили и Извјештај о стању у пољопривреди на подручју града Зворника у 2018. години у коме су изнесени подаци о биљној и сточарској производњи, пољопривредној механизацији, преради пољопривредних производа и мјерама за подстицање развоја пољопривреде.

Усвојени су и планови кориштења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града Зворник за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2019. годину и утрошка средстава од концесионих накнада у 2019. години, као и  програми коришћења средстава од накнада за шуме у 2019. години и утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2019. години.

На данашњем засиједању донесен је Програм заједничке комуналне потрошње за 2019. годину који садржи обим и квалитет одржавања и обнављaња појединих комуналних објеката и уређаја и висину потребних средстава за реализацију Програма. Њиме се утврђује обим и квалитет услуга чишћење јавних површина, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, oдржавање јавних саобраћајних површина, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна расвјета у насељеним мјестима и дјелатност зоохигијене. Буџетом града Зворника  за 2019. годину, за реализацију Програма заједничке комуналне потрошње планирано је  939.027,45  КМ.

На данашњој сједници Скупштине града усвојена је и Одлука о давању сагласности градоначелнику као представнику државног капитала у Скупштини акционара АД „Водовод и комуналије“ да гласа за Одлуку о замјени некретнина коју је у мају прошле године донијела Скупштина града Зворника. Донесене су и одлуке о замјени једног стана, куповини два стана и давању сагласности за закључивање уговора за замјену стана.

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић истакао је да су ове одлуке донесене са  циљем рјешавања имовинско-правних питања за потребе доградње Болнице.

– Ова година значиће да ћемо имати инвестиције у пројекте на простору нашег града веће од наших изворних буџетских прихода, односно око 22-23 милиона КМ. Прије свега, имаћемо изградњу новог блока наше Болнице и опремања Болнице са новом опремом, што ће у потпуности финансирати наше Министарство здравља. Предуслив за реализацију тог пројекта је да обезбиједимо локацију за изградњу новог блока Болнице што ће нас коштати око 230.000 КМ. Већ смо постигли договоре са сва четири власника станова које морамо да иселимо на том потезу, и идуће недеље ћемо ући у реализацију како би могли да почнемо са израдомп пројектне докуметације и да се распише тендер за избор најповољнијег понуђача – рекао је градоначелник.

Градоначелник је, коментаришући Програм кориштења буџетских средстава за подстицај  пољопривредне производње, истакао да се сваке године средства за ову намјену повећавају у градском буџету.

– То је наш покушај да задржимо пољопривредна домаћинства и да подстакнемо млађе људе да почну а се баве пољопривредом. Наша је жеља да подстакнемо подизање нових воћних засада, нових фарми, нову ратарску производњу и у томе успијевамо јер смо свједоци да сваке године имамо нове пољопривредне произвођаће на списку корисника наших подстицаја – истакао је Стевановић.

Одборници су усвојили и Одлуке о измјенама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Зворника којом се Градско гробље у Каракају даје на привремено управљање и одржавање АД “Водовод и комуналије“ Зворник на период од двије године од дана ступања на снагу ове одлуке. Наиме, важећом Одлуком о гробљима и погребној дјелатности предвиђено је да се градско гробље у Каракају даје на управљање АД “Водовод и комуналије“ на период од двије године, које је измјеном Одлуке продужено за још двије године. Наведени период за који је гробље дато на управљање је протекао, а како је предузеће савјесно и брижљиво управљало гробљем у протеклом периоду, усвојена је Одлука о измјенама Одлуке.

Усвојен је и Извјештај Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2018. годину, Одлука о куповини некретнина означених као кп.бр.1317/4 КО Глумина, Одлука о прихватању поклона некретнина означених као кп.бр.1307/2 КО Глумина, Одлука о прихватању поклона некретнина означених као кп.бр.1306/2 КО Глумина. Разрјешени су, изабрани и именовани два члана Комисије за статутарна питања и прописе и један члан Комисије за планирање градског развоја.

Прије почетка сједнице саопштено је да је одборник Ненад Продановић иступио из Клуба одборника СДС-е  и да ће убудуће наступати као независни одборник.

Све тачке дневног реда данашњег засиједања усвојене су једногласно.

1