Ранг листе студената који испуњавају услове за стипендирање

Датум: 06.02.2018. године
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Комисија за додјелу стипендија из буџета Града Зворник објавила је данас ранг листе студената у шест категорија. Укупно је конкурисало 386 студената од којих 356 испуњавају све услове конкурса и то :

– са просјеком оцјена већим од 8,50 – 134 студента,

– носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе – 19 студената прве године факултета,

– слабог материјалног стања – 181 студент,

– дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида – 8 студената,

– дјеца без оба родитеља и дјеца са посебним потребама –  3 студента, те

– студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00 – 11 студената.

Истовремено Комисија је констатовала да 30 студената не испуњавају услове Конкурса, а углавном се ради о студентима прве године чија је просјечна оцјена из средње школе испод 4,00, односно студентима осталих година студија са просјеком испод 7,00.

У складу с Правилником о додјели стипеднија и Конкурсом, на приједлоге ранг листа студенти могу поднијети приговор градоначелнику у року од 8 дана од дана објављивања приједлога листа, односно до 14. фебруара 2018. године.

Правилником је прописано да сви студенти са просјеком оцјена већим од 8,50, сви студенти прве године који су „вуковци“ из средње школе, сви студенти мастер студија са пројеком преко 9,00, сви студенти без оба родитеља и студенти са сметњама у развоју имају право на стипендију у годишњем износу од 1.000 КМ.

Студенти из категорије породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и слабог материјалног стања имаће једнократну исплату у складу са расположивим средствима.

Приједлог ранг листа објављен је на огласној табли Градске управе Зворник и званичној интернет стрaници Градске управе   www.opstina-zvornik.org

У овој години за стипендирање студената у градском буџету планирано је 160.000 КМ.

У протеклој школској години Градска управа је издвојила 188.000 КМ за стипендирање 323 студе

https://www.opstina-zvornik.org/2018/02/06/prijedlog-rang-listi-za-studentske-stipendije-17-18/

2