Радионице о јавном заговарању

Зворник, 25.05.2018. године

За чланове локалних коалиција (представници институција, привреде и организација цивилног друштва) у Зворнику је у оквиру Пројекта „Смањење фактора здравствених ризика у БиХ – дио Пројекта Република Српска“ јуче одржана радионица на тему заговарања.

Циљ радионице био је да се члановима локалних коалиција приближе модели комуникације и локалног дјеловања којим се грађанима мијења поглед на одређене врсте понашања, а затим и само понашање, у функцији општег добра, а не интереса појединца.

Пројекат се састоји из четири стуба – заговарање, мобилизација, едукација, те мониторинг и евалуација.

Први стуб – заговарање – спроводи Секонс група за развојну иницијативу, која је и била реализатор ове радионице, прве у низу. Представници локалних коалиција идентификовали су проблеме за наведене факторе ризика, дефинисали циљеве и започели разраду плана заговарања који ће се реализовати у наредном периоду.

„Смањење фактора здравствених ризика у БиХ – дио Пројекта Република Српска“ је свеобухватан пројекат унапређења здравља становништва, чији је циљ промјена ставова о ризичним понашањима међу којима су конзумирање дувана и алкохола, нездрава исхрана и недовољна физичка активност, као и унапређење знања и праксе која промовише добро здравље – првенствено кроз образовне и здравствене установе.

Пројекат спроводи Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, уз подршку Свјетске банке и Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

У Републици Српској пројекат се реализује у градовима Зворник и Добој.

4