Приједлог ранг листе студената који испуњавају услове за стипендирање у 2018/19 години

21.02.2019. године

Комисија за додјелу стипендија из буџета Града Зворникa објавила је приједлог ранг листе студената за стипендирање у школској 2018/19 години за шта је у градском буџету планирано 160.000 КМ.

Стипендије су одобрене за студенте, по категоријама:

– са просјеком оцјена већим од 8,50 – 143 студента,

– носиоце „Вукове дипломе“ из средње школе – 18 студената прве године факултета,

– дјецу погинулих бораца и ратних војних инвалида – 5 студената,

– дјецу без оба родитеља и дјецу са посебним потребама –  6 студената, те

– студенте мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00 – 10 студената.

У складу с Правилником о додјели стипеднија и Конкурсом, на приједлог ранг листе студенти могу поднијети приговор градоначелнику у року од 8 дана од дана објављивања приједлога.

Правилником је прописано да сви студенти са просјеком оцјена већим од 8,50, сви студенти прве године који су „вуковци“ из средње школе, студенти мастер студија са просјеком преко 9,00, сви студенти без оба родитеља и студенти са сметњама у развоју имају право на стипендију у годишњем износу од 1.000 КМ.

Студенти из категорије породице погинулих бораца и ратних војних инвалида имаће једнократну исплату у складу са расположивим средствима. Студенти из категорије слабог материјалног стања који испуњавају услове Конкурса биће рангирани након спроведеног жалбеног рока и рока за одустајање за горе наведене категорије.

Приједлог ранг листе објављен је на огласној табли Градске управе Зворник, мјесним канцеларијама и званичној интернет стрaници Градске управе www.opstina-zvornik.org.

https://www.opstina-zvornik.org/2019/02/22/prijedlog-rang-liste-studenata-koji-ispunjavaju-uslove-za-stipendiranje-u-2018-19-godini-2/

9