Представљена онлајн платформа за смањење ризика од поплава, клизишта и земљотреса

Датум: 12.03.2019. године

У Зворнику је данас представљен “Систем за анализу ризика од катастрофа” (ДРАС) – прва онлајн платформа која пружа ажурне информације доносиоцима одлука и грађанима о изложености природним катастрофама – поплавама, клизиштима и земљотресима за Зворник.

Систем омогућава несметан приступ научним подацима о опасностима од поплава, клизишта и земљотреса грађанима и доносиоцима одлука са циљем повећања свијести о ризику од катастрофа на одређеном локалитету. Састоји се од три модула од којих је један доступан грађанима, а друга два одговарајућим локалним властима. Модул намијењен јавности користи мапе опасности и пројектује их на јавно доступне Гуглове мапе, тако да их је једноставно користити. Повезан је и са подацима о нивоу падавина и водостаја који су јавно доступни од хидрометеоролошких завода и агенција за воде.

Друга два модула омогућавају локалним властима да прегледају информације о угроженим категоријама становништва на просторним мапама и преклапа ове податке с подацима о опасностима што олакшава бољу укљученост рањивих категорија за планирање превенције и реакције. Омогућавају и брзу анализу и израду процјена просторних ризика за локалне власти комбинујући научне податке о опасностима и податке о кориштењу земљишта и осјетљивости у складу са методологијом ЕУ Директиве о поплавама.

Ведран Ибруљ, координатор пројекта испред УНДП-а,  рекао је да је основни циљ ДРАС-а  да се оствари комуникација између становништва и општинске администрације како би заједно могли доносити одлуке и неке опасности унапријед могле смањити.

– Сврха ДРАС-а је да подигнемо свијест јавности о опасностима, односно о локацијама на којима људи живе, тако да знају тачно да ли су изложени одређеној опасности и у којој мјери. Друга главна функција је да општински радници могу да врше разне анализе да виде која су то подручја угрожена и да доносе одређене мјере. Није нужно забранити градњу на подручјима угроженим, али је нужно поставити услове под којим се мора градити на подручјима која су, рецимо, изложена појави клизишта – рекао је између осталог Ибруљ.

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић захвалио се УНДП-у на овом и другим пројектима које су у годинама иза нас реализовали у Зворнику.

– Јако је значајно што смо добили овако једну платформу која ће омогућити грађанима и институцијама да уочимо које су то критичне локације на цијелом градском подручју гдје би било ризично инвестирати, јер би у случају евентуалних непогода настале велике штете. Овај систем нам омогућује да ово предвидимо и да на те локације које су критичне становништво не улаже – истакао је Ивановић.

Начелник Службе цивилне заштите Зворник Рајко Јурошевић рекао је да је ппатформа од изузетног значаја за рад како Цивилне заштите, тако и осталих служби за спашавање, јер доприноси у анализи ризика и превенцији.

Адреса интернет странице преко које грађани могу приступити ДРАС-у је http://www.dras.undp.ba.

ДРАС је развијен кроз пројекат „Међусобно повезивање у управљању ризицима од катастрофа“ (ИДРМ), који финансира Агенција за развојну сарадњу Италије, а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

 Видео којим се промовише ДРАС на линку  https://youtu.be/k0BoqkBvk-A