Подстицаји министарства за обраду пољопривредних површина

Зворник, 11.10.2017. године

Влада Републике Српске преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у новом циклусу пољопривредне производње у 2017/18 години обезбјеђује средства за подршку пољопривредницима кроз регресирано дизел гориво за обраду пољопривредних површина и кроз новчану подршку по хектару обрадивих површина.

Право на подстицаје имају регистрована активна пољопривредна газдинства и која су извршила пријаву начина коришћења пољопривредног земљишта у 2017. години до 15. маја ове године.

Пољопривредници ће пољопривредне радове моћи да обаве уз подстицај за нафту чија ће малопродајна цијена бити мања од тржишне за 0,60 КМ по литру. По једном хектару биће одобрена  количина од 20 литара горива за површине које су уписане у званичној евиденцији као обрадиве површине и за које је уписан начин коришћења обрадивог земљишта у Регистру пољопривредних газдинстава у 2017. години.

Захтјев за остваривање права на регресирано гориво зворнички пољопривредници могу преузети сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова у згради Градске управе, канцеларија бр.4, најкасније до 31. децембра. Све информације се могу добити у стручној служби за пољопривреду на тел 056/232-239. Бензинске пумпе на којима се гориво може преузети су: „Нешковић“, „ЦСП“, „Нестро“ и „Петрол“.

Новчани подстицаји по хектару утврђују се у износу од 28 КМ по хектару. Спецификација свих корисника са обрачунатим износима за уплату објављује се на званичним интернет страницама Министарства и Агенције за аграрна плаћања. Корисници су у обавези да ажурирају податке о активним жиро-рачунима у Регистру пољопривредних газдинстава закључно са 15. новембром 2017. године до када у банкама треба да провјере и да ли су њихови жиро-рачуни активни.

Према подацима АПИФ-а активни статус има 320 пољопривредника са подручја града Зворника.

6