Отворен позив за омладинско предузетништво у РС

Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске и ЈУ Завод за запошљавање расписали су јавни позив незапосленим лицима за коришћење средстава по програму подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година – стартап. Укупна вриједност  Програма подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година је  2.000.000 КМ, а финансира се донаторским средствима Владе Републике Србије у износу од 500.000 € (977.915 КМ) и средствима Завода за запошљавање у износу 1.022.085 КМ.

Програмом је обухваћено запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију као активни тражиоци посла која су на дан расписивања јавног позива имала до 35 година и која намјеравају покренути дјелатност у следећим подручјима:

– Производне дјелатности (прерађивачка индустрија) до 50.000 КМ

-Грађевинарство – за области: специјализовани грађевински радови  (електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и  остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале  специјализоване грађевинске дјелатности) до 30.000 КМ

-Пољопривреда: прерада пољопривредних производа, складиштење, паковање, сушење, сортирање, итд.;

-Информационо-комуникационе технологије за области: рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности и информационе услужне дјелатности до 20.000 КМ

-Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и рачуноводствене дјелатности, архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа, реклама, пропаганда и истраживање тржишта; остале стручне, научне и техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности;

-Дјелатности пружања смјештаја у туризму;

-Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство и остале личне услужне дјелатности.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 36 мјесеци од датума заснивања радног односа. Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према пребивалишту незапосленог лица као и на интернет страници Завода за запошљавање – www.zzzrs.net.

5