Одржана 26. редовна сједница Скупштине града

Одржана 26. редовна сједница Скупштине града

Одржана 26. редовна сједница Скупштине града

Одржана 26. редовна сједница Скупштине града

Датум: 28.05.2019. године

Данас је одржана 26. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници једногласно  усвојили Извјештај о извршењу буџета Града Зворника за период 1. јануар-31. децембар 2018. године према коме су укупни приходи и примици већи од расхода и издатака за 294.065 КМ.

Укупна буџетска средства, трансфери, примици/приливи за 2018. годину извршена су са 24.492.524 КМ. Порески приходи остварени су у износу од 16.037.964 КМ, непорески у износу 2.384.063 КМ, трансфери 2.018.308 KM, примици за нефинансијску имовину 391.839 КМ, примици од финансијске имовине 117.383 КМ, примици од задуживања 3.078.931 КМ, неискориштена средства по основу обвезница из претходне године 297.288 КМ и остали примици у износу 166.748 КМ. Расходи су извршени у износу од 24.198.459 КМ.

На данашњој сједници једногласно су усвојени и Одлука о годишњем финансијском извјештају Града Зворника за 2018. годину, као и Извјештај  о извршењу буџета Града Зворник за период 01. јануар -31. март 2019. године.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је задовољство Извјештајем о извршењу буџета за прошлу годину, прије свега јер је остварен суфицит. Он је напоменуо да су порески и непорески приходи остварени са преко 97 посто, те да су расходи извршавани са приходима, односно домаћински се пословало.

– Кад је ријеч о прва три мјесеца ове године ми смо из буџета морали издвајати значајнија средства за нашу градску топлану да не би повећавали цијену гријања суграђанима, то је додатно оптеретило буџет, али очекујемо да у току године дође до уравнотежења прихода и расхода и да остваримо суфицит и у 2019. години – рекао је Ивановић.

Усвојена је и Одлука о давању гаранције на кредитно задужење предузећу „Зворник стан“  код пословне банке за финансирање пренесених обавеза у 2019. годину и рефинансирање  постејећег дуга из кредитних средстава.

И Одлука о додјели локација за постављање рекламних канти је усвојена, а њоме је  дефинисано да ће се под условима и на начин прописан овом одлуком спровести лицитација за додјелу 11 локација за постављање рекламних канти за одлагање отпада на шеталишту у Улици Светог Саве од робне куће до “Зворник стана“.

На дневном реду данашње сједнице нашла се и Одлука о организацији и раду хигијеничарске службе на подручју града Зворника која је једногласно усвојена, а којом се регулишу поступак и радње које се предузимају са нерегистрованим и прекобројним псима, мачкама, као и организација и начин рада Хигијеничарске службе на подручју града Зворник.

Усвојена је и Информација  о раду ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник у 2018. години, те Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Комисије за спровођење Јавног огласа за избор и именовање једног члана Градске изборне комисије Зворник, као и Одлука о приступању измјени дијела регулационог плана ужег урбаног подручја града.

6