Одржана 23. редовна сједница Скупштине града Зворника

Датум:14.03.2019. године

Данас је одржана 23. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој је једногласно усвојен Извјештај о раду градоначелника и Градске управе града Зворника за 2018. годину. Градска управа Зворник у протеклих годину дана одржала је континуитет у раду у свим областима. Унапријеђен је рад одјељења и служби Градске управе, побољшане су процедуре, као и планирање и пуњење буџета, а ефикаснија је и контрола трошења буџетских средстава.

Усвојен је и Програм рада Градоначелника и Градске управе Зворник за период 01.01-31.12.2019. године у коме је наведено да ће кључни приоритет у овој години бити унапређење услова живота грађана Зворника.

На данашњој сједници усвојена је и Информација о стању у спорту на подручју града Зворника у 2018. години у којој је наведено да активно дјелује 48 спортских клубова. У Информацији је, између осталог,  презентован преглед спортских клубова по категоризацији, број спортских склубова који се сврставају у ред олимпијских, број екипних и појединачних спортских клубова, укупан број и просјечна старост чланова клубова, удио рекреативних спортиста у укупном броју спортиста,  приједлог мјера.

Усвојена је и Одлука о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама за 2019. годину. У овој години за ову намјену предвиђено је 600.000 КМ, што је нешто више него прошле године.

Градоначелник Стевановић је истакао да увијек када се може треба улагати у спорт, те да је са порастом буџетских прихода нормалнo да се повећа ставка за спорт.

– Све спортске клубове воде ентузијасти који одвајају значајан дио свог времена, па и својих финансијских средстава да би неки клубови функционисали и не можете да не препознате тај ентузијазам и не можете да га не поштујете. Они морају да поднесу извјештај о утрошку средстава, а наш Град ће и убудуће чинити све да се поправљају услови и да се улаже у спорт, нарочито у рад са млађим категоријама. Такође, радимо на томе да измјестимо градски стадион, а намјера нам је да правимо спортски комплекс у насељу Улице, гдје би било простора да тренирају сви спортисти, гдје би се бавили и питањем базена, гдје би измјестили и главни градски фудбалски терен. То је једна стратешка прича која ће трајати наредних 4-5 година и онда ће сви спортисти нашег града имати адекватне услове за тренинге, рад и такмичења – рекао је градоначелник.

Коментаришући Извјештај о раду градоначелника и Градске управе за прошлу годину и Програм рада за ову годину замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да је пуно значајних пројеката реализовано, те да ће тако бити настављено и у овој години.

– Трудили смо се да оно што је у нашој могућности и што је у складу са расположивим средствима рееализујемо, прије свега инфраструктурне пројекте који су започети током 2017. године и 2018. године. Неки су завршени, а неке од њих као што је градња новог блока Болнице, надоградња и изградња зграде за Окружни суд, Тужилаштво, Правобранилаштво, зграде за локални административни центар, као и за потребе рјешавања алтернативног смјештаја очекујемо да крену током ове године. Овим пројектима прикључујемо и уређење корита ријеке Сапне и реконструкцију моста Краља Александра Првог Карађорђевића. Вриједност ових пројеката је нешто преко 20.000.000 КМ – рекао је Ивановић.

Градска Скупштина усвојила је Одлуку о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене   корисне  површине стамбеног и пословног простора  у 2018. години. Ова цијена утврђена је у износу од 785 КМ по квадратном метру и служи као основица за израчунавање висине ренте.

На сједници је донесена и Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2019. годину. Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта по метру квадратном корисне површине објеката коју су инвеститори који граде објекте на градском грађевинском земљишту  дужни да плате.

Међу усвојеним одлукама је и Одлука о замјени стана са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите према којој ће Град Зворник извршити замјену станова у сврху рјешавања имовинско-правних послова у оквиру доградње Болнице.

У данас усвојеној Информацији о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворника за период 01.01.2018-31.12.2018. године стање безбједности је оцијењено као задовољавајуће. У односу на 2017. годину почињено је за 15 процената мање кривичних дјела, а и јавни ред и мир је нарушен у мањем проценту. Број смртно страдалих лица и повређених лица у саобраћајним незгодама је смањен.

На данашњој сједници донесена је Одлука о измјени Одлуке о одређивању листе одборника Скупштине града Зворник за учешће на вјенчањима при Матичној служби у Зворнику и мјесним канцеларијама.

На сједници је разријешен дужности начелик Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Милан Цвијетиновић, због спријечености обављања дужности. За в.д. начелника овог Одјељења до окончања поступка јавне конкуренције именован је Дарко Стефановић.

4