Одржана 21. редовна сједница Скупштине града

Зворник, 27.12.2018. године

Данас је одржана 21. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници једногласно усвојили Буџет за 2019. годину у износу од 24.993.200 КМ. Порески приходи планирају се остварити у износу од 17.457.780 КМ, непорески приходи у износу од 3.499.720 КМ, грантови 185.000 КМ, трансфера јединицама локалне самоуправе 1.182.000 КМ, примици/приливи у износу од 714.900 КМ, примици од финансијске имовине 90.000 КМ, примици од задужења 1.773.800 КМ, неискориштена средства по основу обвезница и кредита из претходне године у износу од 10.000 КМ и остали примици у износу 80.000 КМ.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да су изворни приходи у буџету за 2019. годину већи од овогодишњих.

– Износ буџета за наредну годину у односу на 2018. годину незнатно је мањи из разлога што је већи дио кредитних средстава утрошен током ове године за реализацију одређених пројеката, тако да се у 2019. годину преносе преостала средства за пројекте који нису реализовани, али ако посматрамо изворне приходе, пореске и непореске, они су већи у 2019. години него у 2018. години и износе око 21.000.000 КМ – рекао је Ивановић.

Он је истакао да буџет има развојни карактер, али да ће задовољити и бројне социјалне потребе.

– У буџету за наредну годину повећане су ставке за пољопривредне подстицаје, као и за подстицаје запошљавању, а оно што је битно јесте да ће директно из буџета, као и кроз суфинансирање у реализацију капиталних пројеката на територији града Зворника бити уложено између 12 и 15 милиона КМ –  рекао је замјеник градоначелника.

Буџет је усвојен једногласно што је, по Ивановићевим ријечима, доказ да је реално планиран, те да су сви захтијеви који су од великог значаја уврштени у буџет, тако да је и било за очекивати да подршка буде неизоставна.

Одборници су усвојили и Одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворника на дан 31.12.2018. године. Цијене непокретности у 2018. години су на нивоу претходне године тако да су и предложене вриједности непокретности по зонама на нивоу претходних година и нису повећаване.

Програмом рада Скупштине града Зворника за 2019. годину који је данас усвојен утврђени су послови и задаци Скупштине и њихов основни садржај и начин извршавања, као и носиоци послова, задатака и рокови за разматрање појединих питања из рада локалне заједнице. Програм рада остаје отворен током цијеле године за нове приједлоге и иницијативе предлагача тако да ће свако актуелно питање бити разматрано на сједницама Скупштине.

На данашњој сједници Скупштине града усвојена је и Информација о стању пописа и уписа имовине града Зворник-земљишта, јавна добра, објекти и средства у припреми,станови и остали простори. До сада пописана и уписана имовина процијењена је на 84.818.673 КМ. У Информацији је наведено да ће у наредном периоду Комисија за попис имовине града радити на идентификацији, попису и процјени некатегорисаних и приступних путева на подручју града Зворника, те на попису станова и пословних простора који нису откупљени или није поднешен захтјев за поврат у складу са Законом о приватизацији државних станова, као и на рјешавању спорне општинске имовине.

Усвојена је и Информација о Јавном позиву послодавцима за коришћење средстава по пројекту запошљавања и самозапошљавања приправника високе, више и средње стручне спреме и других незапослених лица из буџета града. По расписаном Јавном позиву јавило се 37 правних лица, 27 предузетника и 11 лица за самозапошљавање. У оквиру овог пројекта Градска управа суфинансира запошљавање укупно 220 лица на период од шест, девет или 12 мјесеци, у зависности од стручне спреме. Укупна средства буџету града Зворника за реализацију овог Јавног позива у 2018. години износе 380.000 КМ. Преостала потребна средства за запошљавање по овом Јавном позиву у случајевима гдје трајање радног односа пређе у 2019. годину, биће обезбијеђено у буџету града Зворника за 2019. годину.

У оквиру дневног реда разматране су и донесене и Одлука о кућном реду у стамбеним зградама,  Одлука о општим условима за  производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије,

Одлука о уступању пословног простора на превремено коришћење, Одлука о уступању права коришћења и управљања над покретним стварима за потребе Основне школе „Вук Караџић“ Роћевић, те Рјешење о поништењу рјешења СО Зворник број:01-475-86/97 од 11.09.1997.године

На данашњој сједници саопштено је и да ће одборнички клуб ДНС-а убудуће дјеловати као независни клуб у Скупштини града.