Одржана 20. редовна сједница Скупштине града

Зворник, 06.12.2018. године

Данас је одржана 20. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници усвојили Ребаланс буџета за 2018. годину у износу 27.350.000 КМ.  На данашњој сједници одборници су једногласно усвојили и Нацрт буџета за 2019. годину у износу 25.990.000 КМ. Укупна буџетска средства пројектована су у овом износу на основу остварених прихода у последње три године и остварења за девет мјесеци у 2018. години. Порески приходи се планирају остварити у износу од 17.457.780 КМ, непорески приходи у износу од 3.499.720 КМ, грантови 185.000 КМ, трансфера јединицама локалне самоуправе 1.182.000 КМ, примици/приливи у износу од 714.900 КМ, примици од финансијске имовине 90.000 КМ, примици од задужења 2.770.600 КМ, неискориштена средства по основу обвезница и кредита из претходне године у износу од 10.000 КМ и остали примици у износу 80.000 КМ.

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић је истакао да је ребалансирани буџет већи за  900.000 КМ од планом предвиђеног за ову годину.

– Разлог су првенствено трансфери Владе Републике Српске за одређене инфраструктурне пројекте који су рађени током ове године, као и усаглашавање структуре како прихода, тако и расхода – рекао и Ивановић.

Он је истакао да је буџет за 2019. годину развојни, јер ће велики број пројеката бити релизован и током сљедеће године.

– Нацртом буџета за 2019. годину, буџет је мало мањи од овогодишњег. Овдје треба напоменути, с обзиром да су одређени пројекти, односно кредитна средства реализована током 2018. године, у наредну годину биће пренијети нереализовани пројекти, али када се погледа структура прихода, наши изворни приходи су већи него што су у 2018. години – нагласио је Ивановић.

Једногласно је усвојена Одлука о субвенцији трошкова у поступку легализације бесправно изграђених индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних  објеката. Право на субвенцију по овој Одлуци имају лица која су корисници социјалне помоћи, породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди свих категорија, борци свих категорија жене жртве рата, цивилна лица са инвалидитетом која су зависна од помоћи и његе другог лица,  расељена лица и повратници.

Пореска стопа за опорезивање непокретности износиће 0,14 посто, што је одређено данас донесеном Одлуком о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Зворника за 2019. годину, што је на нивоу прошлогодишње стопе. Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност утврђена је у висини од 0,07 посто.

Скупштина града Зворника усвојила је Информацију о оснивању и раду предузетничких радњи на подручју града Зворника у 2018. години у којој је истакнуто да је ово пета година како је број новооснованих радњи већи од броја затворених радњи.  У првих десет мјесеци ове године  више је отворених у односу на затворене радње за 24 посто, односно основано је 110 предузетничих радњи, а престале су са радом 84 радње. На подручју града Зворника послује 818 предузетничких радњи.

Одборници су увојили и Информацију о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 2017/2018. години према којој су у поменутом периоду стипендирани 341 студента, за шта је издвојено 211.500 КМ.

Данас су разматране и усвојене Одлука о прихватању поклона земљишта уписаног у пл. број: 2639 КОЗворник, Одлука о прихватању поклона земљишта уписаног у пл. број: 879 КО Роћевић, Одлука о продаји земљишта уписаног у пл.бр.238 КО Зворник непосредном погодбом ради комплетирања парцеле, Одлука о куповини некретнина заузетих изградњом гробља у Козлуку, Одлука о висини накнаде коју остварују предсједници Савјета мјесних заједница са подручја Града Зворник, Информација о изградњи у Граду Зворнику у 2017-2018. години, те програма рада јавних установа чији је оснивач Град Зворник за 2019.годину.

2