Одржана 18. редовна сједница градске Скупштине

Зворник, 16.08.2018.године

Данас је одржана 18. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници усвојили Одлуку о основаности утврђивања општег интереса ради провођења поступка експропријације за реализацију мјере „Заштита дијела насеља Економија од великих вода ријеке Дрине, Сапне и унутрашњих вода“.

Одлуком се утврђује да је од општег интереса реализација мјера “Заштита дијела насеља  Економије од великих вода ријеке Дрине, Сапне и унутрашњих вода“,  те се у ту сврху може извршити експропријација земљишта потребног за реализацију мјера. Корисник експропријације је Република Српска.

У образложењу Одлуке се наводи да је у складу са “Акционим планом  за заштиту од поплава и управљање ријекама у БиХ 2014-2017“ Град Зворник са  ЈУ “Воде Српске“ Бијељина потписао Меморандум о реализацији мјера утврђених овим планом. Обавеза Града је рјешавање имовинско-правних односа неопходних за реализацију мјера из Меморандума, а што подразумјева откуп земљишта, покретање поступка експропријације и спровођење елабората експропријације. У складу са наведеним обавезама урађен је елаборат експропријације, извршено вјештачење земљишта и остале активности како би се путем правобранилаштва покренуо поступак за утврђивање општег интереса.

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић истакао је да ће Градска управа у наредном периоду ући у поступак рјешавања имовинских односа дуж корита ријеке Сапне у дужини од око пет километара, од моста у Церу до ушћа у ријеку Дрину, као и обалоутврде ријеке Дрине у дужини од око 1.800 метара у мјесним заједницама Тршић и Табанци.

– Очекујемо да у задњем кварталу ове године почну радови на уређењу корита ријеке Сапне и обалоутврде ријеке Дрине у поменутим мјесним заједницама и да након ових радова и рјешавањем питања каналских мрежа могућност поплава, прије свега у мјесној заједници Економија, буде сведена на минимум – рекао је Ивановић који је подсјетио да су у ранијем периоду предузимани радови на уређењу корита ријеке Сапне узводно од  моста у Церу, као и дијелу корита ријеке Хоче.

Одборници су данас донијели и Одлуку о спровођењу конкурса за куповину пословног простора у Зворнику површине 500 метара квадратних за потребе Дјечијег вртића „Наша радост“.

На сједници је усвојена и Одлука којом се даје сагласност на Oдлуку Надзорног одбора АД “Водовод и комуналије“ о утврђивању висине накнаде за прикључак на јавну канализациону мрежу нових корисника коју је усвојио Надзорни одбор АД “Водовод и комуналије“. У образложењу је наведено да је за потребе пројекта изградње фекалне канализације у насељу Табанци стручно лице урадило Елаборат секундарне мреже фекалне канализације насеља Табанци, из чијег предмјера се дошло до цијене кућног прикључка. Цијена која је предложена изражава висину трошкова израде секундарне канализационе мреже.

Одлуком  о измјени и допуни Oдлуке о безбједности и регулисању саобраћаја на путевима и улицама града Зворника једном од измјена прописано је да је највећа дозвољена брзина кретања моторних возила на улицама у градском дијелу града Зворника 40 km/h. Измјене и допуне су услиједиле на основу сугестија од стране Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.

Одборници су усвојили и Одлуку о расписивању лицитације за продају непокретности означених као к.п. број 5307/4 и 5306/8 К.О. Зворник, те низ одлука о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта, одлуке  о отпису  ненаплативих потраживања, о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник и о давању гаранције за кредитно задужење ФК „Дрина“ Зворник.

На данашњој сједници градске Скупштине разријешени су вршиоци дужности директора и именовани директори Дома омладине, Дома за старија лица и Туристичке организације града Зворника, те разријешен дужности директор  „Центра за социјални рад“ и именован в.д. директора до окончања поступка јавне конкуренције.

2