Одржана 17. редовна сједница Скупштине града

Зворник, 07.06.2018. године

Данас је одржана 17. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници једногласно усвојили Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.12.2017.године према којем су укупни приходи и примици већи од расхода за 92.438 КМ.

Према Извјештају укупна буџетска средства, трансфери и примици/приливи остварени су са 20.705.424 КМ. Порески приходи остварени су у износу 14.939.372 КМ, а непорески у износу 3.181.073 КМ, а остало су грантови, трансфери и примици. Расходи су извршени у износу 20.612.986 КМ.

Одборници су једногласно усвојили и Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.03. 2018. године према којем су приходи и примици у односу на расходе већи за 98.532 КМ. Укупна буџетска средства, примици/приливи и неискориштена средства по основу обвезница из претходних година за прва три мјесеца ове године извршена су са 4.528.856 КМ. Расходи буџета и издаци остварени су у износу 4.430.324 КМ.

На сједници су једногласно усвојене и Одлука о завршном рачуну буџета Града Зворник за 2017.годину, као и Одлука о расподјели суфицита исказаног по Годишњем финансијском извјештају за 2017. годину  буџета  Града  Зворник.

Коментаришући остварење сугфицита градоначелник Зворника Зоран Стевановић рекао је да је то резултат рационалне потрошње и мало бољих прихода.

– Очекујемо да буде исто и ове године, као што се већ види у извршењу буџета немамо никаквих кашњења у исплатама и све обавезе извршавамо на вријеме – рекао је градоначелник.

Усвојена је и Информација о ефектима увођења пореза на непокретности у 2017.години. Скупштина града Зворника у прошлој години донијела је двије пореске стопе, од 0,14 посто и од 0,07 посто за предузећа која обављају производну дјелатност. Порез на непокретности у 2017. години у буџету града Зворника остварен је са 673.990 КМ што је на нивоу претходне године.

Одборници су усвојили и Одлуку о куповини некретнина, Одлуку о спровођењу лицитације за додјелу у закуп јавних површина за постављање привремених  објеката – киоска, Одлуку о утврђивању критерија и расписивање Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник, Одлуку о формирању Првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, Одлуку о утврђивању критеријума и  расписивању  Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и  чланова Oдбора за жалбе Скупштине града Зворник, као и Приједлог Пројекта превентивног дјеловања локалне заједнице у спречавању насилног екстремизма  и тероризма. Александар Голубовић, инспектор криминалистичке полиције, рекао је да је град Зворник први у Републици Српској, БиХ и окружењу који је конципирао овакав пројекат а који се тиче активности превентивног дјеловања на насиље и екстремизам који води тероризму.

– Пројекат смо направили тако да сви актери локалне заједнице учествују заједно и допринесемо безбједности на локалном и државном нивоу – рекао је Голубовић који се обратио испред предлагача Пројекта, Полицијске управе Зворник.

На данашњој сједници потпредсједник градске Скупштине Бојан Лукић разријешен је функције на лични захтјев.

5