Одржана 15. редовна сједница Скупштине града Зворника

Зворник, 29.03.2018. године

Данас је одржана 15. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници усвојили низ одлука, извјештаја и планова.

На сједници је донесена Одлука о комуналним дјелатностима којом се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности, материјални, технички и други услови за финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката, услови за функционисање и техничко-технолошко јединство система и уређаја. Одлуком се утврђују и општи услови које садржи уговор између даваоца и корисника комуналне услуге, услови за коришћење и престанак коришћења комуналне услуге, субвенционисање цијена комуналних услуга и јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга.

Градска Скупштина усвојила је и Одлуку о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене   корисне  површине стамбеног и пословног простора  у 2017. годину. Ова цијена утврђена је у износу од 896 КМ по квадратном метру и служи као основица за израчунавање висине ренте.

На сједници је донесена и Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2018. годину. Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта по метру квадратном корисне површине објеката коју су инвеститори који граде објекте на градском грађевинском земљишту  дужни платити.

Одборници су усвојили и План утрошка средстава од концесионих накнада за 2018.годину.

У буџету Града Зворника планиран је износ од концесионих накнада за ову годину је 100.000 КМ, а Планом је утврђено да ће се од ових сердстава 70.000 КМ утрошити на реконструкцију инфраструктуре у мјесним заједницама, те 30.000 КМ за заштиту животне средине.

Једногласно је усвојен и Извјештаја о проведеним активностима на отклањању неправилности по усвојеном Акционом плану мјера за отклањање недостатака утврђених по извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Зворник.

Градска Скупштина је једногласно усвојила и извјештаје о раду са финансијским извјештајем за 2017. годину установа чији је оснивач Град Зворник ( „Дом здравља“, РСЦ „Зворник“,  Дјечији вртић „Наша радост“, Народна библиотека и музејска збирка, „Центар за социјални рад“, „Дом омладине“, Туристичка организација,  „Дом за старија лица“, Кисељак.)

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић рекао је да је примјетан напредак у пословању локалних устнова у односу на претходне године.

– Ово не значи да се они могу опустити, већ да треба да наставе да раде и још боље функционишу – рекао је Ивановић који је додао да ће Градска управа и убудуће подржавати њихов рад.

На данашњој сједници донесена је и Одлука о приступању измјени дијела регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-Каракај, као и Одлука о условим и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта града Зворника.

5