Одржана 14. редовна сједница Скупштине града

Зворник, 06.03.2018. године

Данас је одржана 14. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници усвојили Одлуку о оснивању Привредног савјета града Зворника као савјетодавног тијела које ће давати мишљења и препоруке и покретати иницијативе о питањима која се односе на стање привреде, друштвених дјелатности и мјерама за унапређење локалног економског развоја. Одлуком су именована 34 члана Привредног савјета из области привреде, јавних предузећа и Градске управе, а предсједник је по функцији градоначелник града.

На сједници је једногласно усвојен Извјештај о раду градоначелника и Градске управе града Зворника у 2017. години. Истакнуто је да је Градска управа у протеклих годину дана одржала континуитет у раду и напредовала у свим областима које су обухваћене извјештајем. Такође је наглашено да се опредјељеност градоначелника огледа у редовној модернизацији рада администрације и задовољним грађанима града Зворник.

Одборници су једногласно подржали и Програм рада градоначелника града и Градске управе Зворник за 2018. годину у коме је истакнуто да је Програм сачињен у складу са законским процедурама и оквирима, али и уз уважавање потреба грађана Зворника. Наведено је да је циљ рада градоначелника и Градске управе у 2018. години системско рјешавање свих проблема и континуирано отклањање препрека у раду и животу на простору града.

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић је истакао да једногласно усвајање Извјештаја о раду потврђује да су одборници задовољни оним што је урађено.

– И ми смо задовољни, али сматрамо да увијек може више и боље и трудићемо се да у овој години резултати нашег рада на свим пољима буду још бољи. У овој години имамо велики број инфраструктурних пројеката, али најважнији су даља реконструкција градских улица, пројекти изградње водовода и канализације, регулисање обалоутврда ријека Сапне и Дрине, почетак радова на изградњи објекта за Окружни суд, Привредни суд, Тужилаштво и Правобранилаштво, фискултурне сале у Каракају, паркинга и бројни други пројекти – рекао је Ивановић.

На сједници је усвојена и Одлука о комуналном реду на подручју града Зворника која није  претпјела значаније измјене у односу на важећу Одлуку. Једна од измјена је да је у случају промјени корисника услуге, корисник услуге дужан да о томе обавијести даваоца комуналне услуге. Уколико то не учини наканаду за комуналне услуге плаћати власник односно корисник некретнине. Дефинисано је и да се крупни отпад у граду Зворнику одлаже поред контејнера понедељком од 14:00 часова и уторком до 07:00 часова. Прописана је и забрана спаљивања кућног отпада на подручју града.

Одборници су усвојили и Одлуку о комуналној накнади која се доноси први пут. Ова накнада служиће за финансирање заједничке комуналне потрошње и ступиће на снагу 1. јануара наредне године. Данас је донесен Програм заједничке комуналне потрошње за 2018. годину за чију је реализацију у градском буџету планирано 846.240 КМ. Ова средства биће утрошена за чишћење јавних површина, одржавање јавних саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације, уклањање дивљих депонија, зимско одржавање улица, тротоара  и локалних путева, зоохигијену и јавну расвјету у насељеним мјестима.

Одборници су донијели и Програм кориштења буџетских  средстава за подстицај развоја пољопривреде на подручју града Зворник за 2018. годину. За ове намјене у буџету града планирана су средства у износу 320.000 КМ. Поред ових средстава биће издвојено још 35.000 КМ за финансирање 10 противградних станица на територији града. Новине у програму су да ће Градска управа у оквиру подршке руралном развоју подијелити, на основу јавног позива, за 50 пољопривредника пакете коштичавог воћа за јесењу садњу. Друга новина је и подстицај за набавку нових пластеника гдје је планирано да се до 30 посто цијене суфинасира до стране Градске управе. Укупан износ средстава за 2018. годину за подстицај развоја пољопривреде већи је за 40.000 КМ него 2017. године. Одборници су усвојили и Извјештај о стању у пољопривреди града Зворника са прегледом остварених регреса и подстицаја у 2017. години.

На данашњој редовној сједници градске Скупштине донесене су и Одлука о усвајању Плана коришћења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града Зворник за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2018. годину, Одлука о усвајању Плана кориштења прихода остварених по основу накнада за експлоатацију шума за 2018.годину, Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2017. годину, Одлука о куповини пословног простора, те Одлука о куповини некретнина означених као кп.бр.5840/3 КО Зворник.

4