Одржана 13. редовна сједница Скупштине града Зворника

Зворник, 25.01.2018. године

Данас је одржана 13. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници  усвојили Одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворника на дан 31.12.2017. године. Вриједност земљишта–грађевинског, пољопривредног, шумског, индустријског и осталог и грађевинских објеката-стана, куће, пословног, индустријског и осталих објеката утврђена је за шест градских и шест ванградских зона.  Процијењена висина вриједности непокретности је основица за обрачун пореза на непокретности и на истом нивоу је као и претходне године.

На данашњој сједници усвојена је и Информација о стању у спорту на подручју града Зворника у којој је наведено да активно дјелује 49 спортских клубова. У Информацији је, између осталог,  презентован преглед спортских клубова по категоризацији, број спортских склубова који се сврставају у ред олимпијских, број екипних и појединачних спортских клубова, укупан број и просјечна старост чланова клубова, удио рекреативних спортиста у укупном броју спортиста,  приједлог мјера.

Скупштина је усвојила и Одлуку о расподјели средстава спортским организацијама за 2018.годину. Укупна средства од 580.000 КМ биће распоређена фудбалским, кошаркашким, одбојкашким, рукометним, борилачким и клубовима из осталих спортова, на спортске манифестације и као спортска резерва.

Коментаришући Одлуку о расподјели средстава спортским организацијама, замјеник градоначелника Бојан Ивановић је напоменуо да је ове године предвиђено за 130.000 КМ више средстава него је издвојено у претходној години. Он је појаснио да су већа средства планирана за клубове који су у прошлој години прешли из нижег у виши ранг такмичења, као и другим клубовима који остварују запажене резултате.

Одборници су освојили и Програм утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2018. години. Укупан износ је 300.000 КМ у шта улазе пренесена средства из 2017. године и планирани приходи по основу водних накнада у овој години. Програмом је дефинисано да ће средства бити искоришћена за уређење корита ријека Златице, Хоче, Сапне и Дрине, чишћење водотока и изградњу водоводних система на територији града.

На сједници је усвојена и Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и градском грађевинском земљишту у којој је дефинисано да, у случају када се производни објекат гради на парцелама које спадају у двије грађевинске зоне, обрачун ренте врши према проценту у нижој зони, а што представља подстицај привредном развоју.

На данашњој сједници одборници су усвојили и годишње програме рада и финансијске планове за 2018. годину Дома здравља, Рекреативно спортског центра, Дјечијег вртића „Наша радост“, „Народне библиотеке и музејске збирке“, Центра за социјални рад, Дома омладине, Туристичке организације и „Дома за старија лица“.

2