Одржана 10. редовна сједница Скупштине града Зворника

Зворник, 05.12.2017. године

На 10. редовној сједници Скупштине града Зворника која је одржана данас одборници су донијели Одлуку о усвајању ребаланса буџета града Зворника за 2017. годину у износу 21.842.000 КМ.

Начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић истакао је да се ребалансиран буџет за ову годину не разликује пуно од првобитно планираног буџета, те да је мањи за 387.380 КМ од планираног.

Ребалансом су порески приходи планирани у износу 15.037.000 КМ и за 54.800 КМ су већи од усвојеног плана. Непорески приходи планирани су у износу 3.322.100 КМ што је за 10.800 КМ више него је планирано.

Одборници су усвојили и Одлуку о измјени Одлуке о извршењу буџета града Зворника за 2017. годину којом се прописује начин извршења ребаланса буџета. Одлука се односи на кориснике буџета и све одлуке које се тичу буџета морају бити у сагласности са њом.

На сједници је усвојена и Одлука о накнадама за услуге правне помоћи које пружа Одјељење за општу управу Градске управе Зворник. Одборници су донијели и Одлуку о одређивању матичних подручја на територији града Зворника. Разлог за доношење обје одлуке је усклађивање прописа са Законом о граду Зворник и Законом о локалној самоуправи. Њиховим ступањем на снагу  престале су да важе Одлука о накнадама за услуге које пружа Служба правне помоћи општине Зворник и Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Зворник.

На данашњој сједници усвојен је и Програм рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на територији града Зворника за 2018. годину.

Наведено је да зимска служба ради од 15. новембра до 15. априла, а по потреби интервенише се и прије и послије овог периода. Програмом је утврђено зимско одржавање градских улица и приградских насеља Каракаја, Економије, Челопека, Шћемлије, Кула Града и Дивича, као и локалних и некатегорисаних путева на подручју града. Програмом су одређени приоритети чишћења, а наведено је и 55 путних праваца укупне дужине 248 километара на којима ће бити вршен извоз фракције „двојке“.

На дневном реду данашње сједнице Скупштине града Зворника одборници су разматрали и једногласно усвојили већину од девет тачака.

3