Одржан састанак Партнерске групе за развој града Зворника

Зворник,12.02.2018. године

Данас је одржан конститутивни састанак Партнерске групе за развој града Зворника коју чине представници јавног, приватног и цивилног сектора.

Састанак је један од корака у процесу израде Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година.

На њему су разматрани закључци социо-економске анализе и приједлози визије развоја, стратешких фокуса и стратешких циљева које је раније припремио Развојни тим за вођење процеса израде Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година.

Процес израде Стратегије се одвија уз подршку Пројекта интегрисаног локалног развоја који заједно спроводе Развојни програм Уједињених нација и Влада Швајцарске.

Планирано је да овај значајан документ буде усвојен средином текуће године.

2