Одржан састанак о припреми Стратегије развоја града Зворника

14.06.2018. године

Град Зворник у процесу је израде Стратегије интегрисаног развоја за период 2018-2027.године. Приједлози пројеката из различитих области и примјена развојних принципа у Зворнику за наредни, десетогодишњи период разматрани су током састанка са представницима УНДП-а.

У три секторске групе, економија, друштвени развој и заштита животне средине припремљено је више десетина пројеката, који ће се наћи у документу, чија се реализација предвиђа за наредни период.

Зворник је једна од 11 локалних управа  укључених у Пројекат интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП) у БиХ. Стратегију интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027.године требало би да усвоје одборници Скупштине града до краја 2018. године.

4