Од 22. маја до 5. јуна систематска превентивна дератизација

Датум : 23.05.2019. године

На територији града Зворника, на основу Наредбе градоначелника Зворника, од 22. маја до 5. јуна биће спроведена прољећна систематска превентивна дератизација чији је циљ  спречавање појаве и ширења заразних болести.

Дератизацијом ће бити обухваћене канализационе мреже у граду и приградским насељима, депоније смећа, обала ријеке Дрине на потезу градског подручја, културни и спортски објекти, предшколске и школске установе, болнице и вјерске установе, као и зелене и друге јавне површине.

Дератизација коју ће изводити ДОО „Санитација“ Зворник, обавезна је за сва јавна и приватна предузећа и установе, предузетничке радње, стамбене зграде и домаћинства.

Сви грађани, организације, привредни субјекти и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе и извођачу радова омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају и да поступају по упутствима извођача везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине.

Контролу извођења дератизације вршиће здравствени инспектор Градске управе Зворник.

2