Обавјештење о Јавном позиву

Зворник, 11.10.2017. године

По Пројекту за опоравак од поплава који финансира Европска унија, у сарадњи са владама ентитета, а спроводи УНДП заједно са партнерским невладиним организацијама, општинама и градовима, објављен је Јавни позив за одабир корисника и корисница из социјално угрожених категорија становништва, за изградњу и санацију стамбених јединица уништених или оштећених у поплавама 2014. године и помоћ малој пољопривреди, те креирање нових радних мјеста у приватном сектору.

Пријаву на Јавни позив могу поднијети физичка лица, односно носиоци домаћинства за породице, у згради Градске управе, канцеларија бр.5. Формулар за пријаву, са критеријумима за одабир, може се преузети у згради Градске управе, канцеларија бр.5, Центру за социјални рад и у мјесним канцеларијама, као и на интернет страницама Градске управе www.opstina-zvornik.org и УНДП-а www.ba.undp.org.

4