Обавезе спортских клубова

Зворник, 31.12.2018. године

Спортски клубови који дјелују на територији града Зворника  дужни су да најкасније до 31. јануара 2019. године у Градску управу Зворник доставе :

 1. Финансијски извјештај о утрошку средстава (у прилогу формулар)
 2. Наративни извјештај (у прилогу формулар)
 3. Упитник за спортске клубове (у прилогу формулар)
 4. Овјерену листу свих активних такмичара у клубу (име, презиме, година рођења, такмичарски узраст у 2019. години)
 5. Овјерену листу свих активних тренера у клубу (име, презиме, година рођења)
 6. Извјештај о реализованим активностима спортске организације (у прилогу формулар)
 7. Захтјев за додјелу средстава спортским организацијама (у прилогу формулар)
 8. Захтјев за финансирање екипа и спортиста на међународним такмичењима (у прилогу формулар)
 9. Захтјев за финансирање школског и универзитетског спортског такмичења (у прилогу формулар)
 10. Захтјев за финансирање традиционалних спортских манифестација и турнира (у прилогу формулар)
 11. Захтјев за финансирање спортско-рекреативних манифестација (у прилогу формулар)

(Захтјеве под редним бројевима 8,9,10 и 11 попуњавају спортски колективи на које се исти односе.)

Одлуку о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта града Зворника и потребне формуларе могуће је преузети на линку који се налази на крају текста.

Спортски клубови извјештаје и захтјеве треба да доставе у електорнској форми на мејл адресу [email protected] (у наслову мејла наведите назив клуба), као и на шалтер Градске управе са назнаком “Финансијски и наративни извјештај спортских клубова“.

Информације се могу добити и путем телефона број 065/688-800 (Огњен Павловић – савјетник градоначелника Зворника).

Сви клубови који не доставе тражену документацију неће бити уврштени у буџет Града Зворника за 2019. годину.

https://www.opstina-zvornik.org/2015/08/06/odluke-za-privredu-i-drushtvene-djelatnosti/