Нерадни дани у јануару

Зворник, 31.12.2018. године

У складу са Законом о празницима Републике Српске Нова година се празнује као републички празник, а нерадни дани су уторак, 1. јануара и сриједа, 2. јануара.

Православни Божић је вјерски празник који се празнује на Бадњи дан и дан Божића.             Дан Републике Српске, 9. јануар, празнује се као републички празник.

У дане празника Републике 1. 2. и 9. јануара не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Према градској Одлуци о радном времену у дане републичких празника дужни су да раде:здравствене установе, апотеке и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника, предузећа за одржавање путева и ватрогасна јединица.

У овим предузећима, установама и организацијама у дане републичких празника обавезно је организовање рада и дежурства у обиму потребном за функционисање њихове основне дјелатности и за пружање неопходних услуга грађанима. Предузећа, установе и организације које у редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезна да утврде повећан обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком.

Градском Одлуком дефинисано је да у дане републичких празника 1. 2. и 9. јануар до 15:00 сати могу да раде продајни објекти претежно прехрамбене робе, као и киосци за продају штампе, бутици, продавнице цвијећа, фризери и услужне дјелатности, радионице одржавања и поправке моторних возила.

У дане републичких празника могу да раде угоститељски објекти у радном времену за редовне радне дане утврђеним Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Зворник.

Угоститељски објекти могу да раде неограничено 31.12. на 01. јануар и 13/14 јануар, а 02. јануара до 03.00 часа, уз услов да се не налазе у стамбено-пословном објекту.У дане вјерских празника 6. и 7. јануара сва правна лица и предузетници могу да раде у складу са радним временом за редовне радне дане.

2