Нерадни дани 01, 02. и 09. мај

Зворник, 25.04.2018. године

​​            На основу Закона о празницима Републике Српске нерадни дани у Републици Српској биће поводом Међународног празника рада 1. и 2. мај, те 9. мај када се обиљежава Дан побједе над фашизмом.

У дане републичких празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Према Одлуци градоначелника о радном времену у дане републичких празника дужне су да раде здравствене установе, апотеке и предузећа за снабдијевање водом, као и електричном енергијом, превоз путника, предузећа за одржавање путева и ватрогасна јединица.

У овим предузећима, установама и организацијама у дане републичких празника обавезно је организовање рада и дежурства у обиму потребном за функционисање њихове основне дјелатности и за пружање неопходних услуга грађанима. Предузећа, установе и организације које у редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезна да утврде повећан обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком.

Одлуком градоначелника дефинисано је да у дане републичких празника до 15:00 часова могу да раде продајни објекти претежно прехрамбене робе, као и киосци за продају штампе, бутици, продавнице цвијећа, фризери и услужне дјелатности, радионице одржавања и поправке моторних возила.

У дане републичких празника могу да раде угоститељски објекти у радном времену за редовне радне дане утврђеним Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Зворник.

3