Nakon 12 godina ponovo uvedena direktna aviolinija iz Sarajeva za London

4