Мање новца за легализацију уколико се захтјев поднесе до 18. јануара 2019. године

Зворник, 22.11.2018. године

Нови Закон о легализацији бесправно изграђених објеката који је ступио на снагу 18. јула 2018. године као новину донио је да нема ограниченог временског рока за подношење  захтјева за легализацију објеката који су изграђени до 18. јула 2018. године, али има ограничења по питању накнада за легализацију.

Начелник градског Одјељења за просторно уређење Бошко Којић појаснио је да сви бесправни градитељи које поднесу захтјев у року од шест мјесеци од ступања на снагу закона, односно до 18. јануара 2019. године неће плаћати накнаду за легализацију која у случају бесправне изградње у границама градског грађевинског земљишта износи 20 посто повећања ренти и уређења у односу на редовно утврђене цијене, а у случају изван граница градског грађевинског земљишта накнада ће изности два посто од предрачунске вриједности објекта.

– Овом приликом позивамо све грађане града Зворника који су извршили бесправни изградњу или доградњу својих објеката да поднесу захтјеве за легализацију до 18. јануара 2019. године како би избјегли додатне трошкове накнада за легализацију. У току децембра Градска управа ће највјероватније омогућити грађанима из Пилице, Брањева, Локања и Шепка да своје захтјеве за легализацију предају у Мјесном уреду у Пилици, чиме ће уштедети и вријеме и новац. Такође, неопходно је нагласити да сви бесправни градитељи који су поднијели захтјеве за легализацију након истека рока у складу са претходним Законом о легализацији тј од 1.јануара 2017. године до 18. јула 2018. године треба да обнове своје захтјеве чиме ће они постати активни у складу са важећим законом. Трошкови обнове су додатне двије марке – рекао је Којић.

Он је најавио да ће се на наредној сједници градске Скупштине на дневном реду наћи Одлука о субвенцији у поступцима легализације за лица која су корисници социјалне помоћи, породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди свих категорија, расељена лица, борци свих категорија и повратници.

– Градска управа ће учинити све да сам поступак легализације њихових бесправно изграђених обвјеката буде што једноставнији, бржи и да их што мање кошта. Такође, предузимамо низ корака са циљем да се омогући рјешавање имовинско-правних односа мимо граница градског грађевинског земљишта. Овдје се ради о земљишту које је додијељено расељеним лицима, првенствено мислимо на Брањево, Вишње и Скочић, гдје је имамо ситуацију да људи иако добију накнадне локацијске услове /уђу у поступак легализације/ не могу да ријеше имовинске правне односе и самим тим не могу да заврше поступак легализације до краја. Разлог томе јесте Закон о стварним правима који није омогућио откуп земљишта у државном власништву изван граница градског грађевинског земљишта од стране бесправних градитеља. Ми ћемо због тога поновити иницијативу према Влади Републике Српске да се приступи измјени тог Закона чиме ће бити омогућено да се и на осталом грађевинском земљишту може откупљивати земљиште у државној имовини. То ће омогућити расељеним лицима којима је приликом стамбеног збрињавања додијељено земљиште мимо граница градског грађевинског земљишта да окончају поступак легализације – рекао је Којић.

2