Комисија за једнакост и равноправност полова града Зворника

Комисија за једнакост и равноправност полова града Зворника организовала је трибину о насиљу над женама и у породици с циљем обиљежавања 16 дана активизма борбе против свих видова насиља. Овом активношћу је град Зворник дао допринос у умрежавању и размјени искустава надлежних институција у овој области али и показао спремност за системски приступ рјешавању проблема насиља.

Комисија за једнакост и равноправност полова града Зворника активно је укључена и сарађује у свим активностима Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске. Гендер центар- Центar за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске се сваке године прикључује свјетској кампањи 16 дана активизма борбе против насиља над женама, која траје од 25. новембра до 10. децембра (Међународног дана људских права), спроводећи кампање подизања свијести јавности о овом облику насиља у Републици Српској под називом „Живот без насиља“ и „Мушко НЕ насиљу над женама“.

Насиље у породици, и насиље над женама уопште, представљају цивилизацијски изазов сваког друштва. Његова специфичност у односу на остале облике насиља је та што се увијек појављује у зони приватности,  најинтимнијој сфери живота, у којој би свако требао да се осјећа сигурним. Без обзира на то да ли се дешава у породици или на радном мјесту, скоро увијек је у питању  блиско и познато окружење. Једна од основних карактеристика савременог друштва је нулта толерантност на сваки облик насиља, па тако и насиља над женама и у породици, те је стога лако закључити да је највећи изазов једног друштва дати одговор на питање: Како дјеловати тамо гдје се сударају ове двије вриједности – приватност и друштвена нетолерантност на насиље.

Према подацима посљедњег истраживања о распрострањености и карактеристикама насиља према женама у Босни и Херцеговини, 47,3% испитаних жена у Републици Српској је током свог живота доживјело неки облик насиља од 15. године па на даље, што представља висок проценат који говори о размјерама и тежини овог друштвеног проблема.  Сфера интимних породичних и партнерских односа је и даље најнесигурнија за жене и дјевојчице, јер су починиоци у већини случајева њихови супружници, очеви, партнери и други сродници и блиска лица.

Овом приликом позивамо све институције, организације цивилног друштва, појединце и појединке, да нам се придруже у обиљежавању глобалне кампање против насиља над женама, те да никад не прећуте насиље над женама и дјевојчицама!

 Информације о активностима Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске су доступне на:  http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx „

2