Град Зворник у Пројекту развоја конкурентности у руралним подручјима

Број: 08-сл/2018
Датум: 21.12.2018.год

У оквиру подстицања пољопривредне производње Град Зворник се укључио у Пројекат развоја конкурентности у руралним подручјима који проводи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Пројекат  који финансира Међународни фонд за развој пољопривреде /ИФАД/ има за циљ да помогне малим пољопривредним произвођачима и другим социјалним категоријама становништва у руралним срединама, који имају мјесечна примања испод 500 КМ по члану домаћинства,  како би ниво производње подигли на виши ниво. Пројекат се, прије свега односи на повезивање произвођача са откупљивачима и тржиштем.

За производњу органске малине за регију Бирач бизнис план лидер је „Смрчак“ д.о.о.  Произвођачи органске малине, односно кооперанти биће одабрани према утврђеним критеријумима.

При заснивању производње свим произвођачима ће бити обезбјеђен комплетан репроматеријал, који ће отплаћивати кроз производ, и то:

– Квалитетан садни материјал

– Адекватна средства за заштиту

– Ђубриво

– Суфинансирање система за наводњавање

Биће обезбеђена и :

– Подршка консултаната у области органске производње

Откуп цјелокупне произведене количине је загарантован.

Пројекат ће трајати пет година, са могућношћу да траје још пет година, a пријављивање произвођача  биће могуће до краја истека рока.

У финансирању Пројекта Град Зворник учествује са 10 посто, Министарство са 40 посто, а лидер са 50 посто.

Све информације о Пројекту могу се добити лично у Градској управи, канцеларија бр.5 или путем телефона број 056/232-239.

3