Град Зворник расписао Јавни позив за суфинансирање запошљавања и самозапошљавања 120 лица

Зворник, 30.05.2018. године

Град Зворник расписао је Јавни позив послодавцима за коришћење средстава по Пројекту запошљавања и самозапошљавања приправника високе, више и средње стручне спреме, и других незапослених лица, из буџета Града Зворника

Град Зворник суфинансираће запошљавање приправника код послодаваца и самозапошљавање укупно 120 лица и то 30 лица високе стручне спреме, 5 лица више стручне спреме, 80 лица средње стручне спреме и квалификованих радника и 5 лица за самозапошљавање.

Суфинансирање из градског буџета вршиће се у фиксном мјесечном износу по једном запосленом и то за високу стручну спрему 750 КМ, за период од 12 мјесеци, за вишу стручну спрему 600 КМ мјесечно, на период од 9 мјесеци и за средњу стручну спрему и КВ раднике 540 КМ, на период од 6 мјесеци.

Суфинансирање самозапошљавања вршиће се на период од 12 мјесеци у износу од 540 КМ мјесечно.

Послодавацима који по овом Јавном позиву запосли дјецу погинулих бораца, дјецу ратних војних инвалида и ратне војне инвалиде одобриће се суфинансирање на период од 12 мјесеци, без обзира на стручну спрему лица које запосле у износима наведеним за одговарајућу стручну спрему.

Јавни позив отворен је закључно са 20. јуном 2018. године и објављен је на огласној табли Градске управе Зворник, Заводу за запошљавање-Филијала Зворник, локалној радио станици и интернет страници Градске управе Зворник www.opstina-zvornik.org . На интернет страници објављени су и обрасци потребни за пријављевање на Јавни позив.

Пријаве се могу доставити лично у пријемну канцеларију у Шалтер сали или путем поште.

Информације о Јавном позиву могу се добити путем телефона број 066/321-926 .

https://www.opstina-zvornik.org/2018/05/30/javni-poziv-za-sufinansiranje-zaposljavanja-i-samozaposljavanja/

2