Град Зворник дио ИОМ пројекта подршке младима

Зворник, 21.09.2018. године

У Парламентарној скупштини БиХ представљен је друштвени пројекат Међународне организације за миграције (IOM) усмјерен на превенцију насилног екстремизма у БиХ „Подршка младима у локалним заједницама у БиХ“.

Град Зворник једна је од 15 локалних заједница у БиХ у којој се реализују бројне активности финансиране из пројекта ИОМ-а. До сада су реализовани пројекти као што је: дневни центар за дјецу, уређење справа на градској плажи, уређење игралишта у МЗ Каракај, а уређивање омладинског кутка у Крижевићима је току. Према ријечима одговорних из Међународне организације за миграције, циљ ових пројеката је активирати пасивне омладинце, реализовати активности у руралним заједницама, подстаћи све релевантне чиниоце локалне заједнице на сарадњу са истим циљем, а то је унапређење локалне заједнице.

Реализација пројекта се наставља, а Мисија УСАИД-а у БиХ, Влада Велике Британије и амбасада Републике Италије у БиХ финансијски су подржале пројекат.

4