Анкета о приватним и пословним путовањима становништва

Датум: 25.03.2019. године

У периоду од 27. марта до 07. априла 2019. године на територији града Зворника биће спроведена Анкета о приватним и пословним путовањима становништава у Републици Српској којом ће бити прикупљени подаци о учешћу домаћег становништва у путовањима, социодемографском профилу лица која путују, броју путовања и карактеристикама сваког путовања.

Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитацију Републичког завода за статистику Републике Српске.

Прикупљени подаци су повјерљиви и биће коришћени искључиво за статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске.

1