АД „Водовод и комуналије“ континуирано подиже квалитет својих услуга

Зворник, 22.12.2017. године

Концепт рада АД „Водовод и комуналије“ је такав да стојимо на услузи грађанима,  трудимо се да разумијемо шта је то што они очекују и да им то и пружимо, јер из тога произилази њихово задовољство, али и добра наплата, а самим тим и нормално функционисање предузећа, каже директор АД „Водовод и комуналије“ Јован Томић.

Говорећи о одвозу смећа он је рекао да се настоји подићи на што виши ниво пружање ове услуге.

– Град Зворник има проблем због недостатка простора за постављање контејнерских мјеста.    Тај проблем смо ријешили тако што не одвозимо смеће једном, него два пута дневно, при томе водећи рачуна да то радимо у вријеме када нећемо стварати гужву и застој на улицама. Одвоз смећа из осталих мејсних заједница врши се једном седмично. Одвоз кабастог отпада, као што је стари намјештај и слично, вршимо уторком. Веома је битно да грађани то знају и да ту врсту отпада износе поред контејнера у дан који је предвиђен за то, а не у друге дане – наглашава Томић.

У „Водоводу и комуналијама“ почели су са спровођењем Одлуке о обавезном одвозу смећа на читавој територији града по којој су сви власници стамбених објеката или предузећа обавезни да склопе уговор о одвозу смећа.

– До сада је то било на добровољној бази, па смо имали проблем да они који неће да  склопе уговор одвозе смеће у водотокове, шуме итд., односно стваране су дивље депоније.  Оваква одлука има за циљ да се уведе ред у овој области и да сачувамо животну околину и за нараштаје који долазе – рекао је Томић.

У овом предузећу планирају и да уведу систем праћења камиона за одвоз смећа како би квалитет услуге подигли на виши ниво.

Он је оцијенио да отварање Регионалне депоније представља нову еру на овим просторима у области одлагања смећа, јер се ради о условној санитарној депонији на којој то што се одлаже не смета и не прави проблем никоме.

4