Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја у току 2017. године

7