Радна тијела

I-КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

(именована 02.12.2016.године)

 1. Драган Риђошић, предсједник комисије
 2. Драгослав Милановић, замјеник предсједника
 3. Бојан Лукић, члан
 4. Мерсад Мехмедовић, члан
 5. Александар Писић, члан

II- КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ

(именована 02.12.2016.године)

 1. Иван Поповић, предсједник, одборник
 2. Срђан Богићевић, члан, одборник
 3. Раденко Тешић, члан, одборник
 4. Вехид Махмутовић, члан, из реда правне струке
 5. Тамара Јовић, члан из реда правне струке

III- КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

(именована 02.12.2016.године)

 1. Милан Ђокић, предсједник, одборник
 2. Небојша Галић, члан, одборник
 3. Невенkа Мариловић, члан, одборник
 4. Вукашин Николић, члан, из реда финансијске струке
 5. Саша Марковић, члан из реда финансијске струке.

IV- КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРЕДСТАВКЕ И

ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА И САРАДЊУ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 1. Драган Риђошић, одборник, предсједник
 2. Жељко Радовић, одборник, члан
 3. Синиша Мијатовић, одборник, члан
 4. Елмедин Бошњак, одборник, члан
 5. Ненад Продановић, одборник, члан

V- КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САРАДЊУ СА

ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА

 1. Раденко Ђурић, одборник, предсједник
 2. Стево Лазаревић, одборник, члан
 3. Биљана Писић, одборник, члан
 4. Анел Карић, одборник, члан
 5. Драгиша Џинић, одборник, члан 

VI- КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР,

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 1. Биљана Писић, одборник, предсједник
 2. Бошко Милић, одборник, члан
 3. Небојша Галић, одборник, члан
 4. Гордан Јовановић, из реда ист.гр, члан
 5. Славиша Влачић, из реда ист.гр, члaн

VII- КОМИСИЈА  ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ,

КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА

 1. Гордан Вуковић, одборник, предсједник
 2. Драгослав Милановић, одборник, члан
 3. Јован Јовић, из реда ист.гр, члан

VIII- КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 1. Елмедин Бошњак, одборник, предсједник
 2. Ратко Томић, одборник, члан
 3. Бојан Лукић, одборник, члан

IX- КОМИСИЈА ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА

И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 1. Стево Лазаревић, одборник, предсједник
 2. Драган Тејић, одборник, члан
 3. Милорад Шакотић, одборник, члан
 4. Драгиша Џинић, одборник, члан
 5. Ратко Томић, одборник, члан

X- КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ

 1. Иван Поповић, одборник, предсједник
 2. Младен Јовановић, одборник, члан
 3. Срђан Богићевић, одборник, члан
 4. Есад Чивић, из реда младих, члан
 5. Драгана Тешић, из реда младих, члан

XI- КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ

 1. Радивоје Аћимовић, одборник, предсједник
 2. Милан Ђокић, одборник, члан
 3. Бранко Пејић, одборник, члан
 4. Александар Васић, из реда к.с.рад, члан
 5. Дарко Стефановић, из реда к.с рад, члан

XII- КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ

ГРАДСКОГ РАЗВОЈА

 1. Драгослав Милановић, одборник, предсједник
 2. Гордан Вуковић, одборник, члан
 3. Раде Лујић, одборник, члан
 4. Раденко Тешић, одборник, члан
 5. Ивана Стојановић, из реда стр, члан
 6. Дарко Стефановић, из реда стр, члан
 7. Бојан Ћирковић, из реда стр, члан

 

XIII- ОДБОР ЗА КОДЕКС ПОНАШАЊА

 

 1. Вехид Кадрић, одборник, предсједник
 2. Хаџи Душко Ристић, одборник, члан
 3. Радивоје Аћимовић, одборник, члан
 4. Ђорђе Деурић, угл. и аф.грађ., члан
 5. Младен Радић, угл. и аф.грађ., члан

 

1