Достава приједлога за израду Програма рада Скупштине града за 2018.годину