Извођење радова на инсталацији централног гријања у ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек, подручна школа у Петковцима

Број: 02-360-64/17 Датум: 04.04.2017. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана …