Одлука о избору најповољнијег понуђача – Извођење радова на санацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворник

Број: 02-360-69/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и …