Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка рачунара – Лот1 и Набавка штампача, рачунарске и мрежне опреме – Лот2

Број: 02-360-66/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: …