Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко љето 2015

Број: 02-360-75/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и …